BAN ATGT

Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 963/UBND-KT về việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường sắt và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt để nhân dân biết, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm về đảm bảo toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương có đường sắt đi qua phối hợp với các đơn vị thuộc ngành đường sắt tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, đấu tranh phòng chống tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông đường sắt để hoạt động, đảm bảo an ninh, trật tự tại các nhà ga; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi vi phạm quy tắc giao thông tại đường ngang với đường sắt.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với các dơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời các bất cập, hư hỏng trên đường bộ tại các đường ngang thuộc phạm vi quản lý; rà soát, kiểm tra hệ thống đường ngang và kiên quyết xóa bỏ các đường ngang dân sinh trái phép qua đường sắt. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có đường sắt đi qua tổ chức khảo sát các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương mình để kịp thời khắc phục những bất cập, sửa chữa hư hỏng trên mặt đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác hạ tầng đường sắt trên địa bàn cung cấp lịch trình chạy tàu để tổ chức cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt không có rào chắn và các đường ngang dân sinh.

Đề nghị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phú Khánh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, thống kê đề xuất chính quyền địa phương liên quan giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang đường sắt, giải tỏa tầm nhìn tại các đường ngang. Tổ chức khảo sát, rà soát, thay thế, cắm biển báo hiệu giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Rào chắn thu hẹp lối đi tại các đường dân sinh và lối đi do nhân dân sống dọc hai bên đường sắt tự mở. Tổ chức cảnh giới, chốt gác tại các đường ngang phòng vệ bằng biển báo, phòng vệ cảnh báo tự động có tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cao. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 10/QCPH-BGTVT-UBND ngày 25/3/2013 giữa Bộ Giao thông vận tải với UBND tỉnh Bình Định trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Đề nghị Đội Thanh tra An toàn số 8, số 9 - Cục đường sắt Việt Nam phối hợp với ngành chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương và Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phú Khánh tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình lấn chiếm hành lang đường sắt; vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt; giải toả các công trình xây dựng trái phép, cây cối che khuất tầm nhìn trong hành lang đường sắt và tại các đường ngang theo quy định. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương khảo sát toàn bộ hệ thống đường ngang, đường dân sinh, lối đi, vi phạm bảo vệ công trình giao thông đường sắt,…để đề xuất UBND tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời; giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

Hữu Phước 

A- A A+