BAN ATGT

Phát động Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Theo đó, Lễ phát động Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 21 tháng 6 năm 2017, tại Quảng trường Tượng đài chiến thắng thành phố Quy Nhơn.

Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, góp phần chuyển biến về nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức vì cộng đồng của mỗi cá nhân, thay đổi hành vi và cách ứng xử khi có tai nạn hoặc sự cố xảy ra trên đường thủy, hình thành môi trường văn hóa giao thông đường thủy nội địa văn minh, an toàn.

Tại Lễ phát động, UBND tỉnh sẽ trao tặng 50 dụng cụ nổi cho đại diện chủ phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông cho chủ phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa và tổ chức diễu hành tuyên truyền trên biển, khu vực Quảng trường Tượng đài chiến thắng thành phố Quy Nhơn bằng phương tiện tham gia diễu hành.

H.P

A- A A+