BAN ATGT

Treo 50 băng rôn và 250 cờ phướn tuyên truyền về an toàn giao thông

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông với tổ chức treo 50 băng rôn và 250 cờ phướn tuyên truyền về an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thực hiện Quyết định số 2145/QĐ-BTTTT ngày 01/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về giao nhiệm vụ và phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” và Công văn số 4382/BTTTT-VP ngày 9-12-2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo đó, từ ngày 29/12/2016 đến hết ngày 10/01/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phối hợp với Trung Tâm dịch vụ Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyên thông treo 50 băng rôn ngang (kích thước 01m x 08m); 250 phướn dọc (kích thước 0,8m x 02m) trên các tuyến đường chính thuộc trung tâm thành phố Quy Nhơn. 

Việc treo các băng rôn, phướn nhằm góp phần tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xem việc giảm thiểu tai nạn giao thông là trách nhiệm của mọi người dân, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng./.

Thu Hà

A- A A+