BAN ATGT

TIÊU ĐIỂM AN TOÀN GIAO THÔNG

TIN TỨC

114

Kết quả đáng ghi nhận từ đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về an toàn giao thông

(binhdinh.gov.vn)-Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, kéo giảm tai nạn giao thông.

LÁI XE AN TOÀN

ĐIỂM ĐEN ATGT